Laatste update : 09/05/2024 Home

GEBRUIKSVOORWAARDEN / PRIVACYBELEID

ARTIKEL 1 DOEL

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna "CGU" genoemd) en dit vertrouwelijkheidsbeleid is het definiëren van de gebruiksvoorwaarden van de website www.parisfranceparking.fr, die eigendom is van PARIS FRANCE GARAGE, een vereenvoudigde joint- vennootschap met een kapitaal van 7.067.136 met maatschappelijke zetel te Avenue Gambetta 211, 75020 Parijs, ingeschreven in het Handels- en handelsregister van Parijs onder nummer 602 013 518 (intracommunautair btw-nummer: FR88 602 013 518) (hierna "Paris France Parking" genoemd) ") en de voorwaarden vaststellen waaronder Paris France Parking of haar dochterondernemingen parkeeraanbiedingen aanbieden. Ze regelen ook de voorwaarden met betrekking tot de toegang tot parkeergarages, het reserveringsproces en de geldende prijsregels.

Deze voorwaarden en privacybeleid zijn toegankelijk via de URL https://www.parisfranceparking.nl/privacybeleid.html of door te klikken op de hyperlink onderaan de "contact / reservering" pagina (ik accepteer de algemene Voorwaarden)

ARTIKEL 2 DEFINITIES

"Site" betekent de online boekingswebsite www.parisfranceparking.nl

"Gebruiker / Klant" betekent elke gebruiker van de Site die kennis neemt van de informatie en / of een op de Site aangeboden Service reserveert.

"Service" betekent alle diensten die door de parkeergarage op de markt worden gebracht.

"Parkeren" betekent de parkeerplaats waar de klant zijn voertuig zal parkeren.

"Internettarief" betekent het voordelige tarief dat wordt toegepast op parkeerformules, waarvan de duur wordt bepaald op het moment van boeking. Dit tarief, dat alleen geldig is voor de geselecteerde parkeerperiode en voor de aangegeven datum, wordt alleen toegepast als de klant zich binnen een uur na aankomst op de parkeerplaats bij de parkeerwachter meldt, voorzien van een reserveringscode.

"Pakket" betekent het tegenstempel dat aan de Klant wordt gegeven wanneer deze het bedrag van de gekozen parkeertijd betaalt bij aankomst op de parkeerplaats. Met dit merkteken kan de klant meerdere keren de parkeergarage in- / uitrijden gedurende de gehele betaalde parkeerperiode.

"Geen reservering" -tarief betekent het parkeertarief dat wordt toegepast op parkeerplannen voor bepaalde periodes, zonder dat de klant vooraf heeft gereserveerd.

"Maandelijks abonnement" betekent alle parkeerformules die een abonnement impliceren met een verbintenisperiode van minimaal 6 maanden.

"Agent" betekent de agent die bij de receptie van de parkeergarage aanwezig is en gemachtigd is tot het afhalen.

"Utility" -tarief geeft het tariefraster aan dat specifiek is bestemd voor de voertuigcategorie waarvan de hoogte groter is dan de toegestane limiet in elke parkeerplaats, voor personenauto's.

"Toegangsmiddelen" betekent de middelen die de Gebruiker ter beschikking worden gesteld om de toegang voor voetgangers te ontgrendelen, de parkeerplaats binnen te gaan en te verlaten via de parkeerterminals. De toegangsmiddelen zijn parkeerkaarten, pakketten of vouchers, toegangskaarten of automatische opening door herkenning van kentekenplaat.

ARTIKEL 3 - NALEVING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID

Toegang tot de site door de gebruiker betekent dat hij akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. Elk reserveringsverzoek dat op de site wordt ingediend, impliceert acceptatie zonder enige reservering of beperking hiervan door de klant.

Bij het boeken op de site via het contact- / reserveringsformulier, accepteert elke gebruiker deze geschenken uitdrukkelijk door het vakje aan te kruisen dat voorafgaat aan de volgende tekst: "Ik accepteer de algemene gebruiksvoorwaarden, de algemene verkoopvoorwaarden, de wettelijke vermeldingen en de parkeergarage Paris France Privacybeleid ".

De site www.parisfranceparking.nl behoudt zich het recht voor om eenzijdig en op elk moment de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid te wijzigen.

ARTIKEL 4 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE

De informatie en / of documenten die op deze site verschijnen en / of toegankelijk zijn via deze site komen uit bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd.

Deze informatie en / of documenten kunnen echter technische onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten.

Paris France Parking behoudt zich het recht voor om deze te corrigeren zodra deze fouten onder haar aandacht worden gebracht.

Het wordt sterk aanbevolen om de juistheid en relevantie van de informatie en / of documenten die op deze site beschikbaar zijn te controleren.

ARTIKEL 5 CAPACITEIT

De services zijn toegankelijk voor elke gebruiker die minstens 18 jaar oud is en de volledige wettelijke bevoegdheid heeft om de site te contracteren en te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden, op voorwaarde dat ze een computer, tablet of smartphone en een internetverbinding hebben. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle acties die op de site worden uitgevoerd.

ARTIKEL 6 - DOEL VAN DE SITE

De site www.parisfranceparking.nl verwijst naar de parkeerterreinen van Paris France Parking en haar dochterondernemingen. De site stelt de gebruiker in staat om alle informatie te verkrijgen met betrekking tot de locatie van de parkeergarages, de toegankelijkheidsvoorwaarden en de tarieven die in rekening worden gebracht volgens de verschillende aangeboden marktformules. De Site maakt het ook mogelijk om een parkeerplaats voor een vaste periode te reserveren.

Speciale gevallen voor de parkeerplaatsen Place des Fêtes en Bellefond:

Er wordt gespecificeerd dat het bedrijf Paris France Parking optreedt als een eenvoudige tussenpersoon namens deze twee parkeergarages. De gebruikers sluiten geen rechtstreeks contract met het bedrijf Paris France Parking voor de parkeerformules die worden verkocht op de parkeerplaatsen Place des Fêtes en Bellefond. De gebruiker sluit een contract met het bedrijf Parking Paris Nord (8 rue Compans, 75019 Parijs) voor de parkeerplaats Place Des Fêtes en met het bedrijf STIF (10 rue de Bellefond 75009 Parijs) voor het parkeerterrein Bellefond.

Deze twee bedrijven zijn dochterondernemingen van Paris France Parking.

Paris France Parking informeert gebruikers graag over de prijs- en toegankelijkheidsvoorwaarden die door deze vestigingen worden gehanteerd en biedt aan om een gratis parkeerplaats op de Site te reserveren, tegen een preferentieel tarief.

In geval van geschillen of klachten over de parking Place des Fêtes en Bellefond, verbindt Paris France Parking zich ertoe deze zo spoedig mogelijk door te geven aan de betrokken bedrijven. Er wordt gespecificeerd dat de verantwoordelijkheid van Paris France Parking, een eenvoudige technische tussenpersoon, in geen geval kan worden ingeschakeld in geval van niet-nakoming of slechte nakoming van de contractuele verplichtingen die aan de bovengenoemde parkeergarages zijn toe te schrijven.

Er wordt aan herinnerd dat elke reservering die op de Site wordt gemaakt, het bedrijf dat de Parking exploiteert, rechtstreeks verbindt aan de Gebruiker en de Gebruiker ten opzichte van het bedrijf dat de Parking beheert. De werkmaatschappij is daarom als enige verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de geleverde parkeerdiensten (en de daarbij behorende diensten).

ARTIKEL 7 - RESERVERING (behalve de bedrijfsruimte zie artikel 12)

Het reserveren van een parkeerplaats op de Site is volledig gratis.

De reservering stelt de gebruiker in staat om te profiteren van een voorkeurstarief, dat direct bij aankomst op de parkeerplaats wordt toegekend, op eenvoudige presentatie van de bevestiging die per e-mail is ontvangen en met de reserveringscode.

De gebruiker die op de site wil boeken, moet daarom een e-mailadres hebben om de boekingsbevestiging per e-mail te verzenden.

De klant maakt een reservering door op het tabblad "contact / reservering" op de bovenste banner van de site te klikken. Vervolgens moet hij de vereiste informatie invullen op het daarvoor bestemde formulier en het vakje aanvinken met betrekking tot het verzamelen van toestemming zoals aangegeven in artikel 3.

Reservering wordt ook aangeboden wanneer de gebruiker zoekt vanaf de startpagina. In dit geval geeft de klant aan:

- ten eerste een nauwkeurig postadres en de verwachte aankomstdatum

- op een tweede pagina selecteert hij de voertuigcategorie en klikt op "zoeken"

- op een derde pagina geeft het de gewenste parkeertijd en klikt op "zoeken"

De klant wordt vervolgens doorverwezen naar een pagina met als resultaat de dichtstbijzijnde geografisch gelegen parkeerplaats met het openbaar vervoer, vanaf de bestemming die op de startpagina is aangegeven.

Hij kan er dan voor kiezen om op de "boek" -knop te klikken en wordt doorgestuurd naar de pagina met het boekingsformulier.

Ten slotte kan hij ook rechtstreeks boeken door toegang te krijgen tot het parkeerformulier vanaf de bovenste banner van de site. Op deze pagina vindt u informatie over de parkeerlocatie, de in rekening gebrachte tarieven en een "boek" -knop waarmee de klant kan worden doorgestuurd naar het boekingsformulier.

Zodra de reservering is gemaakt, ontvangt de klant een e-mail met een reserveringscode waarmee hij kan profiteren van een voorkeurstarief, naar het e-mailadres dat hij heeft ingevoerd.

De gebruiker kan ook eenvoudig op de site informeren naar de verschillende aangeboden diensten zonder een reservering te maken. In dat geval kan hij niet profiteren van "internettarieven".

ARTIKEL 8 - WERKING (behalve de bedrijfsruimte zie artikel 12)

1 / Toegang tot het park

a) Toegang onder voorbehoud

Eenmaal aangekomen op de parkeerplaats (de dag van zijn reservering), haalt de klant een kaartje op bij de ingangsterminal en parkeert hij zijn voertuig (behalve de bergruimte zie Artikel 12). Vervolgens komen ze naar de receptie om de telefoniste de reserveringscode door te geven en de parkeertijd te betalen die in de ontvangen bevestigingsmail staat vermeld.

Zodra de betaling is gedaan, zal de begeleider hem een tegenstempel verstrekken dat zal worden gebruikt om de toegang voor voetgangers te openen en de parkeerplaats binnen te gaan en te verlaten voor de duur van zijn verblijf.

Als de klant de begeleider het bewijs van zijn reservering niet kan tonen, kan hij niet profiteren van de internettarieven en moet hij het parkeergeld betalen dat bij de ingang van de parkeerplaats wordt weergegeven.

Wanneer hij vertrekt en als hij de geplande uitrijtijd niet heeft overschreden, hoeft hij alleen maar zijn tegenstempel in de uitgangsterminal in te voegen om de parkeerplaats te verlaten.

Gebruikers wordt aangeraden hun voucher, die essentieel is voor het betreden en verlaten van de Parking, zorgvuldig te bewaren.

In geval van verlies van de teller, zal de begeleider geen slagboom openen en kan er geen uitrijkaart worden gegeven aan de Gebruiker, die de parkeerduur moet betalen tegen het tarief dat van kracht is in de Parking.

Als de geautoriseerde exit-deadline wordt overschreden, wordt de Klant gefactureerd voor de duur van de overschrijding volgens de prijslijst die van kracht is in de Parking. Elk gestart tijdslot is verschuldigd. Er wordt gespecificeerd dat de betaling op het kwartier alleen geldt voor de eerste twaalf uur inhalen. Daarnaast wordt het dagtarief toegepast.

b) Toegang zonder voorbehoud

b.1 - Eenmaal aangekomen op de parkeerplaats, haalt de klant een kaartje op bij de ingangsterminal en parkeert zijn voertuig. Als de klant vervolgens tijdens zijn verblijf in en uit zijn voertuig wil stappen, kan hij naar de receptie gaan om de gekozen parkeertijd volledig te betalen om het juiste merkteken te verkrijgen.

Wanneer hij vertrekt en als hij de geplande uitrijtijd niet heeft overschreden, hoeft hij alleen maar zijn tegenstempel in de uitgangsterminal in te voegen om de parkeerplaats te verlaten.

Gebruikers wordt aangeraden hun voucher, die essentieel is voor het betreden en verlaten van de Parking, zorgvuldig te bewaren.

In geval van verlies van de teller, zal de begeleider geen slagboom openen en kan er geen uitrijkaart worden gegeven aan de Gebruiker, die de parkeerduur moet betalen tegen het tarief dat van kracht is in de Parking.

Als de geautoriseerde exit-deadline wordt overschreden, wordt de Klant gefactureerd voor de duur van de overschrijding volgens de prijslijst die van kracht is in de Parking. Elk gestart tijdslot is verschuldigd. Er wordt gespecificeerd dat de uitkering op ¼ uur alleen geldt voor de eerste twaalf uur eigen risico. Daarnaast wordt het dagtarief toegepast.

b.2 - Als de klant tijdens de parkeerperiode zijn voertuig niet hoeft te gebruiken, hoeft hij zijn parkeerplaats niet vooraf te betalen. Hij kan het parkeergeld betalen bij het verlaten van de parkeerplaats. Elk gestart tijdslot is verschuldigd. Er wordt gespecificeerd dat de betaling op ¼ uur alleen geldt voor de eerste twaalf uur parkeren. Daarnaast wordt het dagtarief toegepast. Daarna is elke nieuwe begonnen dag volledig verschuldigd.

2 / Verplichtingen

Door de parkeerplaats te betreden, stemt de klant er zonder voorbehoud mee in om zich te houden aan de interne voorschriften die in de parkeergarages worden weergegeven, en in het bijzonder:

- de regels van de verkeersregels te respecteren. Als zodanig zorgt de klant ervoor dat hij in het bezit is van een in Frankrijk geldig rijbewijs dat overeenkomt met de gebruikte voertuigcategorie

- de specifieke hoogtebeperkingen in elke parkeergarage te respecteren

- om een voertuig naar behoren verzekerd en gecertificeerd als bestuurder te parkeren, ook om gedekt te zijn door een verzekering die geldig is voor de volledige effectieve duur van parkeren in de Parking

- de beperkingen van parkeerplaatsen te respecteren en ervoor te zorgen dat de markeringen op de grond niet worden aangetast.

- af te zien van het onderhouden van zijn voertuig in de parkeergarage, of het repareren ervan.

- parkeer en immobiliseer uw voertuig voor meer dan 90 dagen

Parkeren geschiedt op eigen risico. De vergoeding die de klant betaalt, vormt geen gezagsrecht of toezichtsrecht op het voertuig.

ARTIKEL 9 ABONNEMENT

Abonnementen worden uitsluitend ter plaatse uitgevoerd.

De gebruiker kan informatie verzamelen over de abonnementsmethoden en een parkeerplaats op de site reserveren. Om het abonnement af te ronden, moet de gebruiker echter naar de parkeerplaats gaan om de huurverplichting te ondertekenen en de eerste huurfactuur te betalen, inclusief de pro rata van de huidige maand, de borg en de toegangskosten. Zodra deze administratieve formaliteiten zijn vervuld, krijgt de klant voor de duur van het contract een toegangs- en toegangsmogelijkheid tot de parkeerplaats.

Abonnementsovereenkomsten bevatten automatisch minimale verbintenisperiodes variërend van 6 tot 12 maanden, afhankelijk van de aangeschafte abonnementsplannen.

Abonnementsovereenkomsten kunnen aan het einde van de verbintenisperiode worden opgezegd. De gebruiker moet een aangetekende brief sturen met ontvangstbevestiging, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

De inschrijvingsmethoden worden getoond op het inschrijvingsformulier dat de gebruiker kan ophalen bij de receptie van de parkeergarages of door het per e-mail aan te vragen op het adres: info@parisfranceparking.fr

De algemene voorwaarden van het Abonnementscontract zijn ook op aanvraag verkrijgbaar op het adres: info@parisfranceparking.fr

ARTIKEL 10 - ANNULERING (behalve nutsruimte cf. artikel 12)

Aangezien de reservering gratis is, kan de gebruiker de gemaakte reservering te allen tijde en kosteloos annuleren door simpelweg op de knop "Annuleren" te klikken in de bevestigingsmail die wordt ontvangen na validatie van het reserveringsformulier.

ARTIKEL 11 - FINANCIËLE VOORWAARDEN EN BETAALMETHODE

11.1 Tarieven

De tarieven vermeld op de website zijn in euro's, inclusief alle belastingen.

De tarieven variëren afhankelijk van de aangeboden parkeerformules en de parkeergarages waarnaar op de site wordt verwezen.

Paris France Parking behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar de prijs die van toepassing is op de reservering blijft zoals aangegeven in de reserveringsbevestiging en is de prijs die aan de gebruiker wordt toegekend bij het betalen op de parkeerplaats.

11.2 - Betaling

a) Het parkeertarief wordt volledig betaald na betaling door de gebruiker bij aankomst op de parkeerplaats voor klanten die een pakket wensen te verkrijgen of voordat ze de parkeerplaats verlaten voor klanten die geen pakketten hebben gekocht bij aankomst.

De betalingen worden gedaan met een creditcard (Visa - Mastercard - Total GR) of contant voor parkeerformules die niet bindend zijn.

b) Maandelijkse abonnementen met een verbintenisperiode zijn vooraf betaalbaar, per cheque, creditcard (Visa - Mastercard), contant of via een automatische incasso. Voor Bellefond Parking worden alleen betalingen met cheques of Sepa-incasso geaccepteerd.

De Gebruiker kan geen aanspraak maken op enige terugbetaling als hij de Parking verlaat voor het einde van de betaalde parkeerperiode bij aankomst.

Wanneer de Klant bij aankomst op de Parking een Pas koopt, kan hij niet vragen om de initiële parkeerperiode te verlengen, hij zal het eigen risico moeten betalen tegen het op de parkeerplaats geldende uurtarief.

ARTIKEL 12 - UTILITAIRE RUIMTE

In tegenstelling tot privé-voertuigen is het huren van parkeerplaatsen voor bedrijfsvoertuigen verplicht vooraf reserveren. Het parkeren van een bedrijfswagen resulteert in een overnachtingstarief (aankomsten zijn mogelijk vanaf 12.00 uur en de laatste uitgang moet op de dag van vertrek voor 12.00 uur zijn).

In onze parkeergarage Pyrénées-Clos hebben we ondergrondse parkeerplaatsen overdekt, die geschikt zijn voor bedrijfswagens tot 2,80 m hoog.

Overdekte parkeerplaatsen zijn ook beschikbaar op de parkeerplaats Place des Fêtes voor voertuigen die niet hoger zijn dan 2,25 m.

Ten slotte kunnen open parkeerplaatsen bedrijfswagens van meer dan 2,80 m hoog in onze Gambetta-parkeergarage onderbrengen, maar niet langer dan 7 m lang.

De reservering van de staanplaats is ook gratis en stelt de gebruiker in staat om een bevestigingsvoucher per e-mail te ontvangen.

Als de gebruiker een particuliere klant is, zal de betaling ter plaatse worden betaald bij aankomst op de parkeerplaats. De gebruiker, particuliere klant, kan zich op elk moment voor het begin van de dienst zonder boetes terugtrekken door een eenvoudige e-mail te sturen naar het adres: info@parisfranceparking.fr

Aan de andere kant, als de gebruiker een rechtspersoon is, zal hij tijdens de reservering en vóór de afgifte van de reserveringsvoucher langs elektronische weg moeten betalen. Betaling geschiedt via het Stripe-betalingsplatform. Zodra de betaling is gedaan, geven we een reserveringsvoucher uit ter bevestiging, definitief en definitief. Er kan om welke reden dan ook geen restitutie of wijziging van data plaatsvinden.

Zodra ze aankomen op de parkeerplaats (de dag van hun reservering), zal de gebruiker de begeleider in de lodge hun reserveringsvoucher tonen. Als het een particuliere klant is, wordt hem gevraagd het parkeergeld te betalen, waarvan het bedrag op de boekingsvoucher staat vermeld. Zodra de betaling is gedaan, zal de begeleider hem het bewijs leveren en de klant toegang geven tot de parkeerplaats voor het parkeren van bedrijfsvoertuigen.

In het geval van een klant van een rechtspersoon, zal de gebruiker de begeleider in de loge zijn reserveringsvoucher tonen met de vermelding "betaald door Stripe". De begeleider geeft de klant vervolgens toegang tot de parkeerplaats voor bedrijfsvoertuigen.

Indien de klant de begeleider het bewijs van zijn reservering niet kan tonen, kan de toegang worden geweigerd, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Wanneer hij vertrekt en als hij de geplande uitrijtijd niet heeft overschreden, hoeft hij alleen via de intercom bij de uitgangsterminal contact op te nemen met de agent om de parkeerplaats te verlaten.

Als de klant de geautoriseerde dag / tijd van vertrek die op de boekingsvoucher is vermeld, heeft overschreden, is een forfaitaire toeslag van één nacht inhalen vereist voor elk overschreden tijdslot (een huurtijdvak = van 12.00 uur op dag D tot 12.00 uur) naar D + 1).

ARTIKEL 13 - ONMOGELIJKHEID VOOR HET PARKEREN OM DE GERESERVEERDE DIENST EN DE OVERMACHT TE BIEDEN

Indien de Parkeergarage de Klant de gereserveerde dienst niet kan leveren, wordt de Gebruiker zo spoedig mogelijk per e-mail of telefoon geïnformeerd.

Als onderdeel van haar klantenrelatiebeleid zal Paris France Parking zich inspannen om de Klant een gelijkwaardige vervangende parkeeroplossing aan te bieden in de andere beschikbare parkeergarages.

Parking kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-nakoming of de vertraging in de uitvoering van een van zijn verplichtingen beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid het gevolg is van een geval van overmacht zoals voorzien in artikelen 1351 en 1351-1 van het burgerlijk wetboek.

ARTIKEL 14 - GEEN TOEGANG TOT DE SITE

Het bedrijf Paris France Parking zal er alles aan doen om de gebruiker op elk moment en zonder onderbrekingen toegang te geven tot de site.

De site kan echter onderhevig zijn aan onderhoud om afwijkingen of bugs te corrigeren, informatie bij te werken en in het algemeen om technische handelingen uit te voeren waardoor de site ontoegankelijk wordt voor de gebruiker.

In dit geval wordt de gebruiker door een foutmelding op de hoogte gebracht van de onderbreking van de site.

Paris France Parking kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van met name winstderving of kansverlies, die zou kunnen voortvloeien uit de volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om de functionaliteiten van de Site te gebruiken.

Paris France Parking kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten die het gevolg zijn van een storing in de verbinding van de gebruiker met de site.

ARTIKEL 15 KLACHTEN

Elk verzoek om informatie, verduidelijking en eventuele klachten moet worden ingediend via het klachtenformulier dat verkrijgbaar is bij de receptie van de parkeergarages of op het volgende adres: info@parisfranceparking.fr

Elke klacht moet schriftelijk worden ingediend uiterlijk 15 dagen na het evenement dat dit rechtvaardigt.

ARTIKEL 16 - TOEPASSELIJK RECHT

In geval van geschil en zonder voorafgaande toestemming is de bevoegde rechtbank het Tribunal de Paris.

ARTIKEL 17 - BEMIDDELING

Volgens artikel L211-3 van de consumentencode kan de klant een beroep doen op de mogelijkheid om een conventionele bemiddelingsactie uit te voeren als een misverstand of onenigheid blijft bestaan.

Na het minnelijke middel door middel van een klacht te hebben uitgeput, kan de gebruiker zich kosteloos wenden tot de mediator van het verbruik waarvoor wij verantwoordelijk zijn en wiens contactgegevens beschikbaar zijn op http://www.mediateur-cnpa.fr/ binnen een periode van minder dan een jaar vanaf de datum van zijn klacht.

ARTIKEL 18 - INTELLECTUELE EIGENDOM

Toegang tot de site verleent geen enkel recht op de intellectuele eigendomsrechten van deze site, die het exclusieve eigendom blijft van PARIS FRANCE GARAGE.

In toepassing van de Franse code voor intellectueel eigendom en meer in het algemeen, verdragen en internationale overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van auteursrechten, mag u zich niet reproduceren voor een ander gebruik dan privé, verkopen, verspreiden, uitzenden, uitzenden, transformeren, publiceren, communiceren geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, de gegevens, presentatie of structuur van de site of de auteursrechtelijk beschermde werken die verschijnen op de website https://www.parisfranceparking.nl zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming van de bijgevoegde copyrighthouder aan het werk, de presentatie of de structuur van de site of de gereproduceerde gegevens.

De algemene structuur, evenals de teksten en afbeeldingen die deze site vormen, zijn eigendom van PARIS FRANCE PARKING.

De reproductie en het gebruik van alle documenten die op deze site worden gepubliceerd, zijn uitsluitend toegestaan voor strikt privé, niet-commerciële doeleinden en onder voorbehoud van bronvermelding. Elke reproductie, gebruik of distributie van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en bestraft.

Geen enkele hyperlink naar onze sites kan worden geïmplementeerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PARIS FRANCE PARKING.

De site https://www.parisfranceparking.nl valt onder de Franse wet. Bezoekers die vanuit het buitenland toegang hebben tot de site, moeten ervoor zorgen dat de lokaal geldende wetten worden nageleefd.

De site, beheerd door PARIS FRANCE PARKING, is regelmatig aangemeld bij de CNIL, onder nummer: 1672132

ARTIKEL 19: ELEKTRISCHE OPLAADPUNTEN

19.1 Definities :
Toebehoren(s): alle goedgekeurde apparatuur waarmee een Voertuig op een Oplaadpunt kan worden aangesloten. Een geleverde goedgekeurde aansluitkabel wordt beschouwd als een Toebehoren. Dienst: betekent de oplaaddiensten voor elektrische voertuigen of plug-in hybride voertuigen die door het Bedrijf worden geleverd en in de vorm van aanbiedingen (On-Demand Aanbod of Onbeperkt Abonnee Aanbod) op de markt worden gebracht. Bedrijf: verwijst naar Paris France Parking of haar dochterondernemingen. Klant: verwijst naar elke meerderjarige natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich abonneert op de Diensten van het Bedrijf. De Klant kan een Bezoeker, een Abonnee of een Gebruiker zijn. Bezoeker: verwijst naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Oplaadstations met behulp van een parkeerkaart die wordt afgehaald bij de toegangsterminal van de inrichting of bij de agent die ter plaatse aanwezig is. Abonnee: verwijst naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van een abonnementscontract met de Vennootschap voor de huur van een of meer parkeerplaatsen. Gebruiker: verwijst naar de werknemers van een rechtspersoon die gebruik maken van de Oplaadstations in het kader van een abonnementscontract dat is afgesloten voor de huur van een of meer parkeerplaatsen of die hebben ingetekend op het aanbod voor onbeperkte abonnees. Elektrische uitrusting: verwijst naar alle uitrusting, in het bijzonder de verbindingskabel naar de meter, de kast, stroomonderbrekers, programmeurs en andere elektrische uitrusting die nodig is om de Diensten te gebruiken. Laadstation: betekent één of meer Voertuiglaadstations die door het Bedrijf worden beheerd en die deel uitmaken van de Netwerken van Laadstations die beschikbaar zijn als onderdeel van de Laaddienst. Een Laadstation is uitgerust met één of meer Laadpunten. Oplaadpunt: verwijst naar een interface die geïntegreerd is in een Oplaadstation en gekoppeld is aan een parkeerplaats, waardoor slechts één Voertuig tegelijk kan worden opgeladen. Abonneekaart: verwijst naar de badge in het bezit van de Abonnee voor toegang tot de parkeergarage als onderdeel van hun abonnementscontract voor een parkeerplaats. Charging Selector: verwijst naar de interface die zich bij de oplaadstations bevindt en waarmee de gebruiker het gewenste oplaadpunt kan selecteren en het opladen van het Voertuig kan starten en stoppen.
19.2 Object :
Het doel van dit hoofdstuk is het definiëren van de verkoop- en gebruiksvoorwaarden van de elektrische oplaaddienst die door het Bedrijf wordt aangeboden. Paris France Parking
19.3 Beschrijving van diensten :
In het kader van het Contract stelt de Onderneming aan de Klant een Laadpunt ter beschikking met het maximale nominale vermogen aangegeven op het Station, in overeenstemming met de elektrische veiligheidsnormen die van kracht zijn op de datum van installatie. De Oplaaddienst is uitsluitend bedoeld voor het opladen van voertuigen die geheel of gedeeltelijk elektrisch worden aangedreven, met uitsluiting van elk ander gebruik, in het bijzonder het aandrijven van elektrische apparaten, verlichting of verwarming..
19.4 Gebruik van de service :
De Oplaaddienst is bedoeld voor Klanten, Bezoekers, Abonnees en hun gezinsleden als zij natuurlijke personen zijn, en voor Gebruikers en hun vertegenwoordigers als zij rechtspersonen zijn. Als de Gebruiker een natuurlijke persoon is, kunnen twee voertuigen per Gebruiker profiteren van de Oplaaddienst, op voorwaarde dat deze vooraf zijn vermeld en geregistreerd in het Huurcontract. Alleen de Installateur en het Bedrijf zijn bevoegd om te werken aan het Oplaadpunt en de ter beschikking gestelde Apparatuur. Elke wederverkoop, demontage of andere wijziging van de Uitrusting door de Klant of door een derde die niet door de Onderneming is erkend, zal automatisch leiden tot de ontbinding van het Contract wegens fout in hoofde van de Klant en/of de facturatie aan de Klant van de vervangingswaarde van de ontbrekende, beschadigde of gewijzigde Uitrusting..
19.5 Hoe het werkt :
Klanten hebben toegang tot en maken gebruik van de Oplaadstations door middel van het toegangsticket, dat door de anonieme klant wordt afgehaald bij de toegangsterminal, of door middel van de toegangskaart voor klanten met een huurcontract voor een parkeerplaats binnen de vestiging. Om een Oplaadstation te gebruiken, moet de Klant het Voertuig parkeren op een plaats bij een Oplaadstation dat kan worden geïdentificeerd door specifieke tekens en markeringen op de grond. Om zijn Voertuig aan te sluiten en op te laden aan een Oplaadstation, mag de Klant de kabel van het Oplaadstation alleen gebruiken als deze is bevestigd aan en integraal deel uitmaakt van het Oplaadstation, met uitsluiting van enig ander Accessoire. Voor elk gebruik moet de Klant ervoor zorgen dat hij een goedgekeurde kabel heeft die compatibel is met het Oplaadstation en die de aansluiting van zijn Voertuig mogelijk maakt. De Klant verplicht zich om het stopcontact te gebruiken dat overeenkomt met zijn behoeften en de technische kenmerken van zijn Voertuig. Om hun Voertuig op te laden moeten Klanten hun toegangsticket of, in het geval van Abonnees, hun Abonneekaart over de laadselectorlezer halen. De Klant moet dan het gewenste oplaadpunt selecteren om de toegang tot het oplaadpunt te ontgrendelen en het voertuig aan te sluiten. De Klant moet vervolgens de laadkabel aansluiten op het Oplaadpunt en op zijn Voertuig. Aan het einde van het gebruik, om het opladen van zijn Voertuig te beëindigen, moet de Klant zijn ticket of Abonneekaart over de oplaadselector halen en het Oplaadpunt ontgrendelen door de aansluitkabel van het Oplaadpunt los te koppelen van het Voertuig. Indien de gebruikte kabel van het Oplaadpunt is, dient de Klant deze in het Oplaadpunt te vervangen. Het Oplaadstation wordt als vrij beschouwd als het Voertuig niet langer is aangesloten op het Oplaadstation, als het luik van het Oplaadstation door de Klant is gesloten en als het Voertuig niet langer op de betreffende parkeerplaats geparkeerd staat. Als het Oplaadstation niet naar behoren kan worden vrijgegeven, moet de Klant de ter plaatse aanwezige agent zo snel mogelijk informeren.
19.6 Gebruiksvoorwaarden en verboden :
Elke verkoop, verhuur of uitlening aan derden, met name voor commerciële doeleinden, evenals elke ontmanteling of andere wijziging van het Oplaadpunt door de Gebruiker, is verboden en zal automatisch leiden tot de opschorting en/of beëindiging van de diensten door de Onderneming na verzending van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De aandacht van de Klant wordt gevestigd op de gevaren die elke vorm van elektriciteit met zich meebrengt, en in het bijzonder de elektriciteit die wordt geleverd via de Diensten in het kader van het Contract. De Klant en de Gebruikers van de Diensten dienen de gebruiksregels zoals uiteengezet in het Contract strikt na te leven, bij gebreke waarvan het Contract kan worden beëindigd wegens wangedrag.
19.7 Verplichtingen van de klant :
De Klant verbindt zich ertoe om de uitrusting enkel te gebruiken voor het opladen van elektrische of herlaadbare hybride voertuigen, en op een manier die de levensduur ervan vrijwaart. De Klant verbindt er zich ook toe om de technici die door het Bedrijf zijn aangesteld toe te laten om onderhouds- of herstellingsbezoeken uit te voeren in de zones die door het oplaadpunt worden bediend. Elke tussenkomst, verslechtering of wijziging van de Installatie door de Klant, met inbegrip van stroomopwaartse wijzigingen, zal leiden tot de herstelling van de Installatie op volledige kosten van de Klant. De Klant mag het oplaadpunt niet gebruiken voor een ander doel dan het opladen van zijn elektrische voertuig en, in het geval van een selfservice oplaadpunt, mag hij niet parkeren op een plaats die voorbehouden is voor het opladen van elektrische voertuigen zonder het oplaadpunt te gebruiken. De Klant verplicht zich om het oplaadpunt te gebruiken in overeenstemming met de door het Bedrijf gegeven instructies. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik van het oplaadpunt wordt geleden, tenzij deze schade het gevolg is van een verborgen gebrek van het oplaadpunt of een geval van overmacht. De Klant verplicht zich om het Bedrijf op de hoogte te stellen van elke schade of verslechtering van het oplaadpunt.
19.8 - Bedrijfsverplichtingen :
19.8.1 La Société sengage à mettre à la disposition du Client un accès à une borne de recharge lui permettant de recharger son véhicule électrique et de fournir une puissance jusquà 7 KW. 19.8.2 Il est toutefois expressément convenu entre les Parties que la Société ne garantit pas un accès permanent à une borne de recharge sur les places en libre-service, lesdites bornes pouvant être indisponibles en raison notamment de lutilisation par dautres utilisateurs ou du stationnement irrégulier dun véhicule sur les places de stationnement réservées. 19.8.3 La Société sengage à effectuer ou faire effectuer lentretien de la borne de recharge et les visites de contrôle imposées par la réglementation. 19.8.4 Het Bedrijf is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een verborgen gebrek in de apparatuur, met dien verstande dat het Bedrijf verplicht is om de Gebruiker schadeloos te stellen voor eventuele schade die rechtstreeks voortvloeit uit deze gebreken.
19.9 Financiële voorwaarden :
Het bedrijf verkoopt twee aanbiedingen waarmee de Klant kan profiteren van de Oplaaddienst: 19.9.1 Aanbod op aanvraag Dit aanbod is beschikbaar voor elke natuurlijke of rechtspersoon. De voorwaarden voor toegang tot de Service worden gedefinieerd in artikel 4. De tarieven zijn beschikbaar op de website parisfranceparking.fr en aan het onthaal van de parking. In ruil voor het gebruik van het oplaadpunt door de Klant factureert de Onderneming de Klant na elk gebruik tegen de geldende tarieven die op de website of bij het onthaal van de parkeerplaats staan vermeld. 19.9.2 Onbeperkte abonnee-aanbiedingen :
Het Bedrijf brengt drie aanbiedingen op de markt die zijn voorbehouden aan Abonnees, zodat zij onbeperkt kunnen profiteren van het opladen van hun voertuig. De toegang tot de Service wordt maandelijks gefactureerd en achteraf betaald, uiterlijk op de 5e van elke maand. Het contract wordt afgesloten ten voordele en op kosten van de persoon die het contract ondertekent. Elke wijziging van begunstigde/ondertekenaar moet het voorwerp uitmaken van een nieuw contract.

Dit aanbod is uitsluitend bestemd voor particulieren die een abonnement nemen tegen de tarieven die gelden op de inschrijvingsdatum. Het omvat het recht om te parkeren op de parkeerplaats en het onbeperkt opladen van het voertuig van de contracthouder of de voertuigen van zijn gezinsleden, op voorwaarde dat deze vooraf zijn aangegeven en geregistreerd in het huurcontract. Er wordt gepreciseerd dat het abonnement op het Onbeperkt DEEL aanbod toelaat om slechts één voertuig tegelijk te parkeren en op te laden. Om een tweede voertuig te kunnen opladen, dient de Abonnee het eerste voertuig van de parkeerplaats te verwijderen. Bovendien is het de Abonnee uitdrukkelijk verboden het eerste voertuig op een andere plaats in de parkeergarage te parkeren terwijl het tweede voertuig aan het opladen is. Deze aanbieding is uitsluitend bestemd voor Beroepsmatige Abonnees, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die een huurovereenkomst voor een parkeerplaats hebben met de Onderneming binnen de vestiging, voor het beroepsmatig gebruik van hun voertuig. Dit aanbod geeft de Abonnee het recht om te parkeren op de parkeerplaats, evenals de mogelijkheid om onbeperkt op te laden voor maximaal twee voertuigen voor professioneel gebruik, die vooraf zijn opgegeven op het moment van inschrijving. Er wordt gespecificeerd dat het abonnement op het Onbeperkt PRO Aanbod het parkeren en opladen van één voertuig per keer toestaat. Om het opladen van een tweede voertuig mogelijk te maken, dient de Abonnee het eerste voertuig van de parkeerplaats te verwijderen. Bovendien is het de Abonnee uitdrukkelijk verboden om het eerste voertuig op een andere plaats in de parkeergarage te parkeren terwijl het tweede voertuig aan het opladen is. Dit aanbod is uitsluitend bestemd voor rechtspersonen die een huurovereenkomst voor parkeerplaatsen hebben met het Bedrijf voor het professionele gebruik van hun bedrijfsvoertuigen. Deze aanbieding geeft de Abonnee het recht om te parkeren op de parkeerplaats, evenals de mogelijkheid om onbeperkt op te laden, voor maximaal twintig voertuigen voor professioneel gebruik, die vooraf zijn opgegeven op het moment van inschrijving. De Abonnee heeft de mogelijkheid om meerdere voertuigen tegelijkertijd op te laden binnen de limiet van het aantal abonnementen op het FLOTTE Onbeperkt Aanbod.
19.9.3 Niet-betaling :
In geval van te late betaling door de Klant, of in geval van weigering van een automatische incasso, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de toegang tot de door de Onderneming geleverde diensten van het elektrische oplaadpunt onmiddellijk op te schorten. Bijgevolg erkent de Klant dat elke opschorting van de Dienst zal betekenen dat het onmogelijk zal zijn om het elektrische oplaadpunt te gebruiken. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, ondanks de opschorting van de Service, alle door de Klant uit hoofde van het contract verschuldigde bedragen verschuldigd blijven en volledig betaald moeten worden. De herlaaddienst zal pas worden hersteld nadat de verschuldigde bedragen volledig zijn betaald, vermeerderd met alle toepasselijke heffingen en belastingen. In geval van niet-betaling van de verschuldigde bedragen binnen de gestelde termijn behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de nodige maatregelen te nemen, waaronder juridische maatregelen, om de onbetaalde bedragen terug te vorderen en/of dit contract te beëindigen in overeenstemming met de bepalingen ervan.
19.10 Duur van het contract :
Tenzij anders bepaald in de Specifieke Voorwaarden, worden Contracten afgesloten voor een initiële duur van zes maanden, die daarna stilzwijgend verlengd kan worden voor periodes van één maand.
19.11 Aansprakelijkheid :
De Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Service en de door de Onderneming geleverde Apparatuur en voor eventuele schade aan eigendommen en/of personen als gevolg van dit gebruik. De Klant kan de Onderneming aansprakelijk stellen in geval van een fout of grove nalatigheid van de Onderneming, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De Onderneming garandeert de Klant dat de ter beschikking gestelde Uitrusting voldoet aan de Franse elektrische norm NFC 15-100 en in het bijzonder aan de geldende normen voor elektrische voertuigen. Op voorwaarde dat deze normen worden nageleefd, kan de Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor een verslechtering of een vermindering van de prestaties van het voertuig of de batterijen van de Klant. De Klant erkent dat hij volledig verantwoordelijk is voor het gebruik van de oplaadapparatuur die hem ter beschikking wordt gesteld en die gecertificeerd is als zijnde in overeenstemming met de geldende normen, maar zonder garantie van de resultaten wat betreft de impact op het voertuig.
19.12 Force majeure :
Overmacht wordt gedefinieerd als een onvoorzienbare, externe en onweerstaanbare gebeurtenis, in overeenstemming met de voorwaarden in artikel 1218 van het Franse Burgerlijk Wetboek, die tot gevolg heeft dat een Partij haar verplichtingen niet kan nakomen, en in het bijzonder de gevallen die gewoonlijk worden aanvaard door de jurisprudentie, waaronder, maar niet beperkt tot, oorlog, terroristische aanslag, aardbeving, kwaadwillige handelingen, diefstal, brand, overstroming, stroomstoring, epidemie, pandemie, quarantaine, besluit of actie van de overheid of een bevogde autoriteit.
19.13 Annulering :
De beëindiging van het contract moet door beide partijen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden medegedeeld, waarbij de andere partij een opzegtermijn van een maand in acht moet worden genomen, die uiterlijk op de eerste van de maand in acht moet worden genomen. Bovendien zal opzegging pas effectief zijn aan het einde van de initiële verbintenisperiode, ongeacht de datum van kennisgeving. Beëindiging kan onmiddellijk en van rechtswege plaatsvinden nadat de ingebrekestelling is gedaan, onverminderd de schadevergoeding die het Bedrijf kan vorderen, in het bijzonder maar zonder beperking indien de Klant :

PRIVACYBELEID

Invoering

We hechten veel waarde aan het beschermen en respecteren van uw privacy en we doen er alles aan om de privacy van de persoonlijke gegevens die we verzamelen te waarborgen.

Verzamelde persoonlijke gegevens zijn alleen voor intern gebruik.
We Verbied om uw persoonlijke gegevens niet aan derden te verkopen.

Dit beleid is bedoeld om u op de hoogte te houden van onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van informatie die u nodig hebt bezorg ons via onze website https://www.parisfranceparking.nl/ of handgeschreven abonnementsformulieren op onze parking.

Vormen en interactiviteit

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door middel van formulieren, dwz een boekingsformulier of een contactformulier, maar ook handgeschreven formulieren in onze receptie.
Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

Verzameling van persoonlijke informatie

Hoe verzamelen we uw gegevens?

We verzamelen uw persoonlijke gegevens op 2 manieren:
- Wanneer u een boeking of contactformulier invult op onze website
- Wanneer u vrijwillig en schriftelijk een inschrijvingsformulier voor een langdurig abonnementscontract invult. Deze formulieren worden vervolgens aan een parkeerwachter gegeven.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

De verzamelde informatie is als volgt:

- Reserveringsformulier of contactformulier op onze contact / boekingspagina


We gebruiken ook, zoals aangegeven in de volgende sectie, logbestanden of cookies om informatie over u te verzamelen.

- Abonnementsformulier voor een langetermijnabonnement op de parkeerplaats:

Doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die zijn verzameld met behulp van de formulieren die in de vorige sectie zijn beschreven, hebben een specifiek doel.

Waar worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

CASE N ° 1: reserveringsformulier of contactformulier op onze contactpaginaCASE N ° 2 Abonnement op onze parking:

Log- en cookie-bestanden

Wij verzamelen bepaalde informatie via logbestanden en cookies.
Dit is voornamelijk de volgende informatie:

Het gebruik van dergelijke bestanden stelt ons in staat om:

Minderjarig

Onze site is alleen bedoeld voor grote gebruikers. Gebruik door minderjarigen is niet toegestaan.

Externe link

Links naar andere websites zijn beschikbaar op onze site. Als u deze links gebruikt, verlaat u de PARIS FRANCE PARKING-site. Deze sites van derden zijn niet door ons gecontroleerd. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en / of het privacybeleid van de persoonsgegevens van deze andere sites.

PARIS FRANCE PARKING onderschrijft of keurt de inhoud waartoe deze sites of bronnen toegang geven niet goed en sluit alle aansprakelijkheid en garanties met betrekking tot deze inhoud uit. Als u besluit deze sites te bezoeken, doet u dit onder uw eigen verantwoordelijkheid. We nodigen u uit om het privacybeleid van deze sites te lezen voordat u uw persoonlijke gegevens naar hen verzendt.

Google Maps / Opinie

Bepaalde delen van onze website gebruiken de kaartservices van Google Maps en Google Avis. Het gebruik van Google Maps / Avis is onderworpen aan de aanvullende servicevoorwaarden van Google Maps / Avis en het privacybeleid van Google.

Mening

We publiceren de recensies die u schrijft als onderdeel van ons recensiesysteem op onze website. Deze kennisgevingen, die uw voor- en / of achternaam kunnen bevatten, zijn zichtbaar voor alle bezoekers van onze website.

U kunt hiertegen bezwaar maken op het moment van ophalen of op elk moment daarna, zoals vermeld in de volgende sectie.

Gerichte reclame

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en indien nodig met uw toestemming, kunnen we de gegevens die u ons verstrekt gebruiken om gerichte advertenties weer te geven op sociale mediaplatforms (Facebook). Op sociale mediaplatforms kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door de advertentieparameters van uw account te configureren.

Uw akkoord met deze voorwaarden

Door de PARIS FRANCE PARKING-website te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met dit privacybeleid.

Cookies

Verschillende soorten cookies worden gebruikt op onze website:
- Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van de door de gebruiker gevraagde dienst (hierna "categorie 1").
- Sociale netwerkcookies, publieksmeetcookies en gedragsanalysecookies (hierna "categorie 2").

Op deze site vinden we de volgende soorten cookies:

Beschrijving (type cookies) en doeleinden Cookie categorie Zender
Google Analytics Cookie: Deze cookie wordt gebruikt om anonieme informatie te verzamelen en gebruiksstatistieken te genereren zonder dat individuele gebruikers persoonlijk worden geïdentificeerd door Google. 1 Derde partij
Cookie Facebook: Deze cookie wordt gebruikt om u toe te staan Facebook-gebruikers te targeten later bij hun bezoek aan onze website. 2 Derde partij
Gedragsanalyse Cookie: Deze cookie helpt u om uw gebruikerservaring te optimaliseren. 2 Derde partij

Toestemming voor het gebruik van cookies

Wanneer u naar onze website gaat, krijgt u toegang tot de startpagina van Paris France Parking. Als u doorgaat met browsen zonder cookies in te stellen, accepteert u het gebruik van cookies. Uw toestemming voor het plaatsen van cookies is maximaal 13 maanden geldig.

U kunt altijd teruggaan naar uw keuze en alle of een deel van de op de site of applicatie aanwezige cookies configureren, verwijderen of blokkeren. Om dit te doen, klikt u op de link "Meer informatie" onderaan elke pagina van de site of applicatie om deze pagina te openen en volgt u de onderstaande instructies.

Weigering / blokkering van cookies

U kunt het gebruik van alle of een deel van de cookies blokkeren door uw browser in te stellen.
Afhankelijk van de browser die u gebruikt, volgt u de onderstaande instructies om de cookies in te stellen.

Weigering / blokkering van cookies

Browser type Link / stap om cookies in te stellen / te weigeren
Internet Explorer Ga naar het tabblad Hulpprogramma's van de browser en selecteer het menu Beveiliging en selecteer Browsegeschiedenis verwijderen.
Vink het selectievakje Cookies en websitedata aan en klik vervolgens op verwijderen
Firefox Ga naar het tabblad Hulpprogramma's van de browser en selecteer het menu Voorkeuren.
Selecteer Privacy en in Geschiedenis klik Specifieke cookies verwijderen in het venster dat wordt weergegeven.
Safari Ga naar het tabblad Hulpprogramma's van de browser en selecteer het menu Voorkeuren.
Klik op Privacy en vervolgens op Gegevens beheren van de website.
Chrome Ga naar het tabblad Hulpprogramma's van de browser en selecteer het menu Instellingen.
Klik op het tabblad Privacy op Instellingen voor inhoud.
Klik onder het tabblad Cookies op de knop Cookies en site-gegevens.

Opslagperiode van uw gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden gedurende 12 maanden bewaard:
- na uw laatste boeking op onze website - na de datum van beëindiging van uw abonnementsovereenkomst

Deze gegevens worden vervolgens overgebracht naar een gecodeerd bestand dat alleen toegankelijk is aan de DPO (functionaris voor gegevensbescherming) en in geval van administratieve noodzaak toegankelijk op bevel van de president, met name in geval van een geschil, met het motief om ze te houden voor de tijd van de geldende voorschriften voor verjaring / uitsluiting, met name in commerciële, civiele en fiscale aangelegenheden.

Recht op verzet en intrekking

Wij doen er alles aan om u het recht te verlenen bezwaar te maken, te corrigeren en u af te melden voor uw persoonlijke gegevens.
Het recht van verzet wordt opgevat als de mogelijkheid die internetgebruikers bieden om te weigeren dat hun persoonlijke informatie wordt gebruikt voor bepaalde doeleinden die tijdens de verzameling.
Het recht op rectificatie betekent de mogelijkheid om ons te vragen om onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie over u te corrigeren.
Het herroepingsrecht wordt beschouwd als de mogelijkheid die gebruikers wordt geboden om te verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens. dat hun persoonlijke gegevens niet meer verschijnen, bijvoorbeeld in een mailinglijst.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op:
PARIS FRANCE PARKING: 211 AVENUE GAMBETTA, 75020 PARIJS
E-mail: privacy@parisfranceparking.fr - Telefoon: +331 44 64 90 60
Website gedeelte: https://www.parisfranceparking.nl/privacybeleid

Telefonische commerciële prospectie

Volgens artikel L223-1 van de consumentencode kan de gebruiker die niet het voorwerp van commerciële prospectie per telefoon wil zijn, zich gratis inschrijven op een lijst van oppositie tegen prospectie. Het is een professional, rechtstreeks of via een namens hem optredende derde partij, verboden telefonisch contact op te nemen met een consument die op deze lijst is geregistreerd, behalve in het geval van reeds bestaande contractuele relaties.

Toestemming voor toegang

Wij erkennen het recht op toegang en rectificatie van betrokkenen die informatie over hen willen raadplegen, wijzigen of verwijderen.
De uitoefening van dit recht zal gebeuren:
per post aan: PARIS FRANCE PARKING: 211 AVENUE GAMBETTA, 75020 PARIS
per e-mail: privacy@parisfranceparking.fr - Telefoon: +331 44 64 90 60 - Website sectie: https://www.parisfranceparking.nl/privacybeleid

Veiligheid

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt bewaard in een beveiligde omgeving. Mensen die bij ons werken, moeten de vertrouwelijkheid van uw gegevens respecteren.
Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, gebruiken wij de volgende maatregelen:


We streven naar een hoge mate van vertrouwelijkheid door de nieuwste technologische innovaties te integreren om de vertrouwelijkheid van uw transacties te waarborgen. Aangezien geen enkel mechanisme maximale veiligheid biedt, is er altijd een risico verbonden aan het gebruik van internet voor het verzenden van persoonlijke gegevens.
De handmatig verzamelde gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die alleen toegankelijk is voor onze geautoriseerde medewerkers. Ze worden vernietigd binnen de deadlines aangegeven in het bovenstaande gedeelte

Toegangscontrole

Een toegangscontrole-apparaat om de toegang tot de parkeergarage te regelen is opgezet door PARIS FRANCE PARKING.
Alleen geautoriseerde personen (administratieve dienst, parkmanager, technisch manager) hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens.
In overeenstemming met de wet "IT en vrijheden", hebt u recht op toegang tot en rectificatie van gegevens over u die 1 jaar na het einde van het abonnementscontract worden bewaard.
U heeft toegang tot uw informatie door contact op te nemen met:
PARIJS FRANKRIJK PARKING
Dienst voor gegevensbescherming
211 avenue Gambetta - 75020 PARIJS
privacy@parisfranceparking.fr
+331 44 64 90 60

LAPI

Onze parkeerplaatsen beschikken over een geautomatiseerd toegangscontrolesysteem van het LAPI-type (automatisch uitlezen van kentekenplaten), gereserveerd voor gebruik door bevoegd personeel, zodat zij de toegang tot de parkeerplaats kunnen beheren en controleren.

Onze parkeerplaatsen beschikken over een geautomatiseerd toegangscontrolesysteem van het LAPI-type (automatisch uitlezen van kentekenplaten), gereserveerd voor gebruik door bevoegd personeel, zodat zij de toegang tot de parkeerplaats kunnen beheren en controleren.

Delen van persoonlijke informatie

We verbinden ons ertoe de verzamelde persoonlijke informatie nooit op de markt te brengen. We delen deze informatie echter soms met derden als we een taak moeten laten uitvoeren door een onderhoudsdienst van derden.

Bovendien kunnen uw gegevens stipt worden verzonden in het geval van een bestelling van een overheidsdienst.

Wetgeving

We verbinden ons ertoe om te voldoen aan de wettelijke bepalingen uiteengezet in de wet op de gegevensbescherming en de Europese verordening gegevensbescherming (AVG).

Versie van de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid

De Franse versie van de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid is vertaald in het Engels, Duits en Nederlands. De vertaalde versies zijn slechts gratis versies. In geval van een geschil over de inhoud, interpretatie of divergentie tussen de versies, prevaleert de Franse versie, u kunt ze hier openen: https://www.parisfranceparking.fr/politique-de-confidentialite
Home